Hlavná stránka

O nás

Kontakt


Čo neodnesiete sami, odnesieme za Vás....
MARKO LKW s. r. o
Kontakt

Marko LKW s.r. o.
Werferova 1
040 11  Košice

Telefon:    00421/ 55/ 72 90 967
Fax:         00421/ 55/ 72 90 968
E-mail      kotikova@marko-lkw.com
Na Slovensku a európskom trhu poskytujeme tieto služby:

· Prepravu voľne uloženého tovaru vo sklápacích a silážnych kamiónoch,

· Špecializujeme sa na prepravy poľnohospodárskych komodít, hnojív, nerastných surovín, stavebných hmôt, zemín, palív a odpadu.

· Poskytujeme colné deklaračné a poisťovacie služby, vrátane zaisťovania colného dlhu pre treťozemné prepravy.
Vitajte...